Mål: Ö 1882-18

Det tredskodomsförelagda enskilda anspråket NJA 2018 s. 929

Prejudikat

Tredskodom i mål om avskilt enskilt anspråk har undanröjts på grund av rättegångsfel när svaranden felaktigt tredskodomsförelagts och tredskodom meddelats.

NJA 2018 s. 929 (Det tredskodomsförelagda enskilda anspråket)