Mål: Ö 1882-18

"Det tredskodomsförelagda enskilda anspråket" NJA 2018 s. 929

Prejudikat

Tredskodom i mål om avskilt enskilt anspråk har undanröjts på grund av rättegångsfel när svaranden felaktigt tredskodomsförelagts och tredskodom meddelats.