Mål: Ö 5233-18

"Målsägandebiträdet i hovrätten" NJA 2018 s. 922

Prejudikat

Förordnande av målsägandebiträde i högre rätt i ett mål om våldtäkt.