Mål: T 1144-18

"Den flyttade bilen" NJA 2018 s. 913

Prejudikat

Uttrycket fordonets ägare i 2 a § lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall avser den verkliga ägaren oavsett om han eller hon vid tidpunkten för flyttningen av fordonet är antecknad som ägare i vägtrafikregistret eller inte.

NJA 2018 s. 913 (Den flyttade bilen)