Mål: T 2286-18

"Marknadsföringsvitet" NJA 2018 s. 883

Prejudikat

Utformning av förbud och ålägganden enligt marknadsföringslagen. Även fråga om belopps- och tidsbestämning av därmed förenat vite.