Mål: Ö 5446-17

NJA 2018 s. 876

Prejudikat

Förundersökning har lagts ned utan att åtal väckts. Fråga om ersättning av allmänna medel för privat försvarare (jfr NJA 2008 s. 557).