Mål: Ö 5446-17

NJA 2018 s. 876

Prejudikat

Förundersökning har lagts ned utan att åtal väckts. Fråga om ersättning av allmänna medel för privat försvarare (jfr NJA 2008 s. 557).

NJA 2018 s. 876