Mål: T 5317-17

"Hästen Favor" NJA 2018 s. 866

Prejudikat

Fråga om näringsidkare handlat för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Bedömningen ska utgå från en typisk konsuments skyddsintresse och göras på ett objektiverat sätt.