Mål: Ö 2397-18

Biobanken NJA 2018 s. 852

Prejudikat

De intressen som bär upp biobankslagen hindrar regelmässigt att vävnadsprover tas i beslag.

NJA 2018 s. 852 (Biobanken)