Mål: Ö 2397-18

"Biobanken" NJA 2018 s. 852

Prejudikat

De intressen som bär upp biobankslagen hindrar regelmässigt att vävnadsprover tas i beslag.