Mål: Ö 1050-18

Nice Invest NJA 2018 s. 816

Prejudikat

I ett mål om betalningsföreläggande har svaranden underlåtit att ta del av ansökan. Det därefter meddelade utslaget har undanröjts genom resning, eftersom svaranden inte kände till att ansökan utgjorde ett led i en otillbörlig verksamhet.

NJA 2018 s. 816 (Nice Invest)