Mål: B 2646-18

"Den korta remisstiden" NJA 2018 s. 743

Prejudikat

Lagprövning enligt 11 kap. 14 § regeringsformen. Fråga om en bristfällig beredning innebär att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid tillkomsten av ändringar i vapenlagen. Även fråga om rubricering av vapenbrott.

NJA 2018 s. 743 (Den korta remisstiden)