Mål: T 1738-17

"Det passiva lagrandet" NJA 2018 s. 725

Prejudikat

Passivt lagrande av datorprogramvara efter licenstiden har ansetts inte utgöra upphovsrättsintrång.