Mål: T 1738-17

Det passiva lagrandet NJA 2018 s. 725

Prejudikat

Passivt lagrande av datorprogramvara efter licenstiden har ansetts inte utgöra upphovsrättsintrång.

NJA 2018 s. 725 (Det passiva lagrandet)