Mål: T 4435-16

NJA 2018 s. 694

Prejudikat

Tillämpning av 4 § femte stycket räntelagen vid beräkning av ränta på kränkningsersättning.