Mål: Ö 4965-17

De ingjutna rören NJA 2018 s. 653

Prejudikat

Entreprenad (ABT 94). Frågor om rätt till ersättning för avhjälpandekostnader.

NJA 2018 s. 653 (De ingjutna rören)