Mål: Ö 4965-17

"De ingjutna rören" NJA 2018 s. 653

Prejudikat

Entreprenad (ABT 94). Frågor om rätt till ersättning för avhjälpandekostnader.