Mål: B 4680-17

"De upprepade skattebrotten" NJA 2018 s. 634

Prejudikat

Enbart det förhållandet att ett likartat förfarande upprepas medför inte att brottsligheten bedöms vara systematisk på det sätt som krävs för att det ska vara fråga om grova skattebrott. – Även fråga om näringsförbud.