Mål: Ö 5789-17

"Narkotikainnehav och analyskostnader" NJA 2018 s. 649

Prejudikat

Den som har brukat narkotika som tidigare utgjort del av eget innehav ska som huvudregel inte ersätta staten för rättegångskostnad för provtagning och undersökning, om kostnaden avser utredning som gäller bruket av narkotikan.