Mål: Ö 5729-17

"Fäbodberget" NJA 2018 s. 631

Prejudikat

En miljöorganisation har inte rätt att ansöka om resning eller att klaga över domvilla när den inte varit part i det ärende som ansökan gäller.