Mål: T 5243-17

"Smyckesköpet" NJA 2018 s. 617

Prejudikat

En köpare påstår sig ha lämnat kvar en köpt och betald vara i butiken medan butiken gör gällande att varan har lämnats ut. Frågor rörande bevisbörda och beviskrav.