Mål: B 4888-17

"Cross-checking" NJA 2018 s. 591

Prejudikat

En viss våldshandling (cross-checking) begången under en ishockeymatch har inte ansetts tillåten med stöd av reglerna om samtycke eller social adekvans.