Mål: B 4885-17

"Brevinkastet" NJA 2018 s. 574

Prejudikat

Rubricering i mål om misshandel. Även fråga om tillämpning av 34 kap. brottsbalken.