Mål: T 2832-18

Mama Africa NJA 2018 s. 545

Prejudikat

Förutsättningarna för att utse syssloman enligt 25 kap. 23 § aktiebolagslagen.

NJA 2018 s. 545 (Mama Africa)