Mål: B 291-17, B 1825-17

Uppgörelsen i Kassmyra (I) och Anmälan till Skatteverket (II) NJA 2018 s. 512

Prejudikat

Förberedelse till brott (I och II).

NJA 2018 s. 512 (Uppgörelsen i Kassmyra (I) och Anmälan till Skatteverket (II))