Mål: B 291-17, B 1825-17

"Uppgörelsen i Kassmyra" (I) och "Anmälan till Skatteverket" (II) NJA 2018 s. 512

Prejudikat

Förberedelse till brott (I och II).