Mål: B 2066-17

"Den oönskade beröringen" NJA 2018 s. 443

Prejudikat

Kravet på tydlig sexuell inriktning eller prägel vid sexuellt ofredande.