Mål: Ö 4746-17

"Dricksvattnet" NJA 2018 s. 475

Prejudikat

Ett kommunalt bolags leverans av vatten enligt lagen om allmänna vattentjänster omfattas av produktansvarslagen.