Mål: Ö 4746-17

Dricksvattnet NJA 2018 s. 475

Prejudikat

Ett kommunalt bolags leverans av vatten enligt lagen om allmänna vattentjänster omfattas av produktansvarslagen.

NJA 2018 s. 475 (Dricksvattnet)