Mål: B 4976-17

"Hårförlängningsverksamheten" NJA 2018 s. 431

Prejudikat

Överträdelse av näringsförbud.
1. Innebörden av att ”återkommande ta emot uppdrag” i närståendes verksamhet.
2. Överträdelse av näringsförbud har ansetts vara artbrott.
3. Tiden för förlängning av näringsförbud.