Mål: B 2441-17

"Den välinställda hivbehandlingen" NJA 2018 s. 369

Prejudikat

Det har ansetts inte föreligga någon konkret fara för överföring av hivsmitta vid oskyddade samlag, när en person har haft en välinställd behandling. Ett åtal för framkallande av fara för annan har därför ogillats. (Jfr NJA 2004 s. 176.)