Mål: Ö 5846-17

Det oönskade förvaltarskapet NJA 2018 s. 350

Prejudikat

Fråga hur en domstol ska förhålla sig till utredningen i ett ärende rörande anordnande av förvaltarskap.

NJA 2018 s. 350 (Det oönskade förvaltarskapet)