Mål: Ö 5846-17

"Det oönskade förvaltarskapet" NJA 2018 s. 350

Prejudikat

Fråga hur en domstol ska förhålla sig till utredningen i ett ärende rörande anordnande av förvaltarskap.