Mål: T 4168-17

"Stinas bouppteckning" NJA 2018 s. 341

Prejudikat

Utgångspunkten för talefristen i 7 kap. 4 § ärvdabalken.