Mål: T 4168-17

Stinas bouppteckning NJA 2018 s. 341

Prejudikat

Utgångspunkten för talefristen i 7 kap. 4 § ärvdabalken.

NJA 2018 s. 341 (Stinas bouppteckning)