Mål: Ö 5384-17

Den norska skiljedomen NJA 2018 s. 323

Prejudikat

Hinder mot verkställighet av utländsk skiljedom på konkurrensrättslig grund?

NJA 2018 s. 323 (Den norska skiljedomen)