Mål: Ö 5384-17

"Den norska skiljedomen" NJA 2018 s. 323

Prejudikat

Hinder mot verkställighet av utländsk skiljedom på konkurrensrättslig grund?