Mål: T 3671-17

NSAB-försäkringen NJA 2018 s. 301

Prejudikat

Fråga om lokalhyresvärds ansvar när lagrat gods har förstörts, i fall då hyresgästen gentemot någon annan åtagit sig att svara för ett lagringsuppdrag för egen räkning enligt Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2000).

NJA 2018 s. 301 (NSAB-försäkringen)