Mål: T 2196-17

Högskoleavgiften NJA 2018 s. 266

Prejudikat

En högskola har med stöd av kontraktsrättsliga principer förpliktats att återbetala del av studieavgift till en student på grund av bristande kvalitet i utbildningen.

NJA 2018 s. 266 (Högskoleavgiften)