Mål: B 2027-17, B 2935-17

"Lernacken II" NJA 2018 s. 229

Prejudikat

Människosmuggling. Som utgångspunkt finns det inte skäl att vid val av påföljd särbehandla människosmugglingsbrott av normalgraden med hänsyn till brottslighetens art (I och II).