Mål: Ö 4310-17

"Det oönskade godmansuppdraget" NJA 2018 s. 246

Prejudikat

Fråga om förutsättningarna för att en god man ska ha rätt att bli entledigad trots att en ny god man inte har utsetts.