Mål: T 1857-17

Servitutet och grindarna NJA 2018 s. 200

Prejudikat

Servitut. Fråga om huruvida viss åtgärd från den tjänande fastighetens sida utgör hinder mot utövande av servitutsrätten och, i så fall, om den härskande fastighetens ägare är skyldig att tåla hindret.

NJA 2018 s. 200 (Servitutet och grindarna)