Mål: T 1857-17

"Servitutet och grindarna" NJA 2018 s. 200

Prejudikat

Servitut. Fråga om huruvida viss åtgärd från den tjänande fastighetens sida utgör hinder mot utövande av servitutsrätten och, i så fall, om den härskande fastighetens ägare är skyldig att tåla hindret.