Mål: Ö 1864-17

"Kontel II" NJA 2018 s. 220

Prejudikat

Fråga om förutsättningar för nedsättning enligt lagen om nedsättning av pengar hos myndighet.