Mål: Ö 1864-17

Kontel II NJA 2018 s. 220

Prejudikat

Fråga om förutsättningar för nedsättning enligt lagen om nedsättning av pengar hos myndighet.

NJA 2018 s. 220 (Kontel II)