Mål: T 1566-17

"Leksaksaffären i Vimmerby" NJA 2018 s. 171

Prejudikat

Fråga om en hyresvärd till följd av passivitet har förlorat sin rätt att kräva omsättningshyra. Passiviteten har bedömts få verkan för förfluten tid.