Mål: Ö 4066-17

NJA 2018 s. 163

Prejudikat

Resning. Synnerliga skäl har ansetts föreligga att på nytt pröva om den tilltalade har begått det brott som han dömts för.