Mål: B 4531-17

Lönnfacken I NJA 2018 s. 150

Prejudikat

Synnerligen grov narkotikasmuggling. Rubricering och straffmätning i mål om smuggling av heroin, kokain och cannabisharts. Frihetsberövande som varit förenat med restriktioner under kortare tid än sex månader har inte beaktats vid straffmätningen.

NJA 2018 s. 150 (Lönnfacken I)