Mål: Ö 1524-17, Ö 1525-17, Ö 1526-17, Ö 1527-17, Ö 1538-17

NJA 2018 s. 114

Prejudikat

Bestämmelsen i 30 § lönegarantilagen (1992:497) har ansetts vara en sådan reglering av fastställelsetalan som avses i 13 kap. 2 § tredje stycket rättegångsbalken.