Mål: T 2480-17

Medborgarskapet II NJA 2018 s. 103

Prejudikat

Ersättning för ideell skada vid avregistrering av medborgarskap. Frågor om preskription och bestämmande av ersättningens storlek.

NJA 2018 s. 103 (Medborgarskapet II)