Mål: B 1384-17, B 1555-17, B 5604-16

"De försenade årsredovisningarna" NJA 2018 s. 77 (I-III)

Prejudikat

Fråga om när underlåtenhet att upprätta årsredovisning i aktiebolag i rätt tid ska bedömas som bokföringsbrott av normalgraden respektive som ringa bokföringsbrott (I–III).