Mål: B 1384-17, B 1555-17, B 5604-16

De försenade årsredovisningarna NJA 2018 s. 77

Prejudikat

Fråga om när underlåtenhet att upprätta årsredovisning i aktiebolag i rätt tid ska bedömas som bokföringsbrott av normalgraden respektive som ringa bokföringsbrott (I–III).

NJA 2018 s. 77 (De försenade årsredovisningarna)