Mål: T 1683-17

"Avkodningsersättningen II" NJA 2018 s. 66

Prejudikat

Skälig ersättning enligt lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning ska grunda sig på avgiften för den tjänst som har gjorts tillgänglig exklusive mervärdesskatt.