Mål: T 1683-17

Avkodningsersättningen II NJA 2018 s. 66

Prejudikat

Skälig ersättning enligt lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning ska grunda sig på avgiften för den tjänst som har gjorts tillgänglig exklusive mervärdesskatt.

NJA 2018 s. 66 (Avkodningsersättningen II)