Mål: Ö 2347-17

Den utmätta bostadsfastigheten NJA 2018 s. 9

Prejudikat

Utmätning. Intresseavvägning vid utmätning av en bostadsfastighet, när även gäldenärens lön finns att tillgå.

NJA 2018 s. 9 (Den utmätta bostadsfastigheten)