Mål: Ö 2024-17

NJA 2018 s. 3

Prejudikat

Omfattningen av prövningen av om ett mål ska återupptas efter det att ett överklagande har förfallit.