Mål: T 5909-17, T 891-18

T 5909-17 och T 891-18

Mål T 5909-17 (upphovsrättsintrång) och T 891-18 (ersättningsskyldighet i enlighet med 47 § upphovrättslagen)

Frågorna är:

Mål T 5909-17 och T 891-18

 1. Innebär uthyrning av bilar som är standardutrustade med radiomottagare
  att den som hyr ut bilarna är en användare som åstadkommer
  en överföring till allmänheten i den mening som avses i artikel 3.1 i
  direktiv 2001/29 respektive en återgivning för allmänheten i den
  mening som avses i artikel 8.2 i direktiv 2006/115?

Mål T 891-18

 1. Vilken betydelse, om någon, har omfattningen av biluthyrningsverksamheten
  och hyrestiden?