Mål: B 1540-18

Dreamfilm NJA 2019 s. 3

Prejudikat

Skälig ersättning vid obehörigt utnyttjande av ett filmverk.

Om avgörandet

Målnummer
B 1540-18
Föreslagen benämning
Dreamfilm
Lagrum
54 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Rättsfall
NJA 1985 s. 813NJA 2005 s. 180NJA 2016 s. 1011NJA 2017 s. 9
Sökord
UpphovsrättSkälig ersättningIllegal streamingVärdeersättningLicensavgift