Mål: B 1540-18

"Dreamfilm" NJA 2019 s. 3

Prejudikat

Skälig ersättning vid obehörigt utnyttjande av ett filmverk.