Mål: Ö 3212-18

"Den fyraåriga betalningsplanen" NJA 2019 s. 43

Prejudikat

Skuldsanering. Beaktansvärda skäl för att bestämma en kortare tid för betalningsplanens längd än fem år.