Mål: Ö 3212-18

Den fyraåriga betalningsplanen NJA 2019 s. 43

Prejudikat

Skuldsanering. Beaktansvärda skäl för att bestämma en kortare tid för betalningsplanens längd än fem år.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 3212-18
Benämning
Den fyraåriga betalningsplanen
Lagrum
34 § skuldsaneringslagen (2016:675)
Rättsfall
NJA 2018 s. 49
Sökord
SkuldsaneringBetalningsplanLöneutmätning