Om avgörandet

Målnummer
B 1415-18B 2017-18B 4781-18
Benämning
Utvisningsverkställighet (I–III)
Lagrum
8 a kap. 4 § utlänningslagen (2005:716)12 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716)12 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716)12 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716)12 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716)Artikel 3 i Europakonventionen
Rättsfall
NJA 1990 s. 526NJA 1997 s. 535NJA 1998 s. 501NJA 2017 s. 677
Sökord
VerkställighetshinderUtvisning på grund av brott