Mål: T 2761-15, T 25-16

EWMG (I) och Connecta (II)

Prejudikat

Försäkringsförmedling. Ekonomisk rådgivning beträffande placering av kapital, som lämnats i samband med försäkringsförmedling avseende ingåendet av ett försäkringsavtal, har ansetts utgöra försäkringsförmedling (I).

Utförande av förberedande arbete inför ingåendet av ett försäkringsavtal har ansetts omfattas av begreppet försäkringsförmedling, även om försäkringsförmedlaren inte haft någon avsikt att ingå ett verkligt försäkringsavtal (II).

Om avgörandet

Målnummer
T 2761-15T 25-16
Föreslagen benämning
EWMG (I) och Connecta (II)
Lagrum
1 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling[1 kap. 1 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution]
Europarättsliga avgöranden
Rättsfall
NJA 2009 s. 355”Cremonas ansvarsförsäkring” NJA 2017 s. 601"Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen” NJA 2018 s. 834
Sökord
FörsäkringsförmedlingTolkning av försäkringsavtalsvillkorFörsäkringsdistribution