Mål: T 1274-19

"Det preskriberade medansvaret"

Prejudikat

Medansvar enligt aktiebolagslagen. Tidpunkt för uppkomsten av en förpliktelse ska bestämmas på samma sätt enligt 25 kap. 20 a § om ansvarets upphörande som enligt 18 § om ansvarstiden. En ny förpliktelse har ansetts inte uppkomma genom en förlikning, när den enbart bekräftar eller i mindre omfattning materiellt ändrar den ursprungliga förpliktelsen.

Om avgörandet

Målnummer
T 1274-19
Föreslagen benämning
"Det preskriberade medansvaret"
Lagrum
25 kap. 18 och 20 a §§ aktiebolagslagen (2005:551)
Rättsfall
NJA 1997 s. 813NJA 2004 s. 3NJA 2009 s. 291NJA 2012 s. 441NJA 2013 s. 725
Sökord
Personligt betalningsansvarAktiebolagFörpliktelsers uppkomstFörlikningKapitalbristMedansvarPreskriptionTalefrist