Mål: T 1274-19

Prövningstillstånd

Medansvar enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen (2005:551). Fråga om uppkomsttidpunkten för en förpliktelse rörande ett anspråk som parterna har förlikts om.

Om avgörandet

Målnummer
T 1274-19