Mål: T 293-19

Glasbergas entreprenadskuld

Prejudikat

Skriftligt fordringsbevis – inverkan på bevisbördans placering.

Om avgörandet

Målnummer
T 293-19
Benämning
Glasbergas entreprenadskuld
Lagrum
1 § lagen (1936:81) om skuldebrev
Rättsfall
”Hakvin och Elvira” NJA 1975 s. 577”J och kvittot” NJA 1976 s. 667
Sökord
BevisbördaSkriftligt fordringsbevisSkuldebrev