Mål: T 293-19

Prövningstillstånd

Fråga om skuldebrev och bevisbörda.

Om avgörandet

Målnummer
T 293-19