Mål: T 496-19

Prövningstillstånd

Fråga om ersättning för utgifter enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.